Menu Zavrieť

Príprava na Testovanie 9

dohodou
dohodou
10 €/osobu/60minút
2 – 4 žiaci naraz

Kategórie:

dohodou dohodou 10€/osobu/60min 2 – 4 žiaci naraz úrovne: 9. ročník/kvarta Ružinovská 1, Bratislava

Popis

Máte doma deviataka, ktorý sa potrebuje pripraviť na Testovanie 9 (Monitor) z matematiky? Prípravné kurzy na Monitor zvyšujú šance žiakov na lepšie dosiahnuté výsledky pri testovaní. Na hodinách počítame testy z minulých rokov, venujeme sa typom príkladov, ktoré sa na Testovaní 9 vyskytujú. Nacvičujeme si skutočné testy, aby si žiaci zvykli na samostatnú prácu s obmedzeným časom. Venujeme sa nácviku stratégií,  ktoré zvyšujú šance na úspešné zvládnutie testov. Hodiny sú 60 minútové, prebiehajú v malých skupinách, s maximálnou kapacitou 4 žiaci na hodine, čo zaručuje individuálny prístup.

Čomu sa na kurze venujeme?

  • rátaniu testov z Testovania 9 z matematiky z minulých rokov
  • rátaniu typov príkladov, ktoré sa na Testovaní 9 objavujú
  • vysvetleniu problémového učiva
  • nácviku skutočných testov
  • nácviku stratégií pre úspešné písanie testov

Kedy sa kurz koná?

Od 4.10.2019 do 31.3.2020:
Každý piatok (okrem školských prázdnin a štátnych sviatkov) sú otvorené kurzy v časoch:
14:30 – 15:30
15:45 – 16:45
17:00 – 18:00
Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa vyučovanie nekoná.

Ako za kurz zaplatím?

Za hodinu sa platí v hotovosti, alebo prevodom na účet.
Dostupnosť termínov si prosím overte vopred na info@kodis.sk.
V prípade zrušenia hodiny menej než 24 hodín vopred sa účtuje plná cena hodiny.