Menu Zavrieť

Doučovanie matematiky

dohodou
60 minút
20 €/osobu – individuálna hodina
10 €/osobu – 2 až 4 žiaci na hodine

Kategórie:

dohodou 60 minút 10-20€/osobu  max 4 osoby naraz úrovne: ZŠ, SŠ a VŠ Ružinovská 1, Bratislava

Popis
Máte doma školáka, alebo študenta, ktorý potrebuje pomôcť s matematikou? Ste študentom vysokej školy a potrebujete úspešne zložiť skúšku z matematických predmetov?
Ponúkam doučovanie matematiky pre študentov základných, stredných aj vysokých škôl. Doučovanie je možné v slovenskom, alebo anglickom jazyku. Študentov, ktorí nasledujú britský štandard pripravím na IGCSE a IB z matematiky a fyziky.
Mám skúsenosti so žiakmi zo všeobecných aj špecializovaných základných a stredných škôl – ZŠ Drieňová, ZŠ Nevädzová, ZŠ Hubeného, Gymnázium Ivana Horvátha, Gymnázium Ladislava Novomestského, GAMČA, Gymnázium Metodova, Gymnázium Pankúchova, Gymnázium C.S. Lewisa, British International School a podobne.
Spomedzi vysokých škôl mám skúsenosti s prípravou študentov z Ekonomickej univerzity, z Univerzity manažmentu, z STU napríklad z Fakulty Architektúry, zo Stavebnej a Chemicko-technologickej fakulty a z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.
Je možná dlhodobá, aj krátkodobá spolupráca.

Pre žiakov ZŠ:

 • pravidelná pomoc s domácimi úlohami a s prípravou na vyučovanie
 • pravidelná, alebo ad hoc príprava na písomky
 • príprava na Monitor – testovanie T9
 • príprava na prijímacie skúšky na SŠ
 • príprava na reparát

Pre žiakov SŠ:

 • pravidelné alebo ad hoc vysvetlenie učiva preberaného v škole
 • pomoc so zadaniami zo školy (domáce úlohy, projekty, …)
 • príprava na písomky
 • príprava na maturity
 • príprava na IGCSE a IB
 • príprava na prijímacie skúšky na VŠ
 • príprava na reparát

Pre študentov VŠ:

 • doučovanie analýzy (priebeh funkcie, limita funkcie, derivácie, integrály, konvergencie integrálov, …)
 • doučovanie algebry (vektory, maticový počet, grupy, …)
 • doučovanie pravdepodobnosti a štatistiky (popisné charakteristiky, podmienená pravdepodobnosť, Bayesove vety, náhodná premenná a jej charakteristiky, typy rozdelení, testovanie hypotéz, intervalové odhady, …)
 • pomoc pred zápočtami a skúškami – prerátanie príkladov, vysvetlenie učiva
 • vysvetlenie učiva pre žiakov prípravných ročníkov

Kedy sa vyučovanie koná?
Termíny doučovania sú dohodou.

Ako za hodinu zaplatím?
Za hodinu sa platí v hotovosti, alebo prevodom na účet.
V prípade zrušenia individuálnej hodiny menej než 24 hodín vopred sa účtuje plná cena hodiny.
Kancelária má vyhradené právo prispôsobiť cenovú ponuku aktuálnemu dopytu.
Kancelária má vyhradené právo odmietnuť študenta bez udania dôvodu.