Menu Zavrieť

Doučovanie matematiky

dohodou
60 minút
20 €/osobu – individuálna hodina
10 €/osobu – 2 – 4 osoby

Kategórie:

dohodou 60 minút 10-20€/osobu  max 4 osoby naraz

Popis
Potrebuje pomôcť s matematikou? Ste študentom vysokej školy a potrebujete úspešne zložiť skúšku z matematických predmetov?
Ponúkam doučovanie matematiky v slovenskom, alebo anglickom jazyku. Študentov, ktorí nasledujú britský štandard pripravím na IGCSE a IB.
Spomedzi vysokých škôl mám skúsenosti s prípravou študentov z Ekonomickej univerzity, z Univerzity manažmentu, z STU napríklad z Fakulty Architektúry, zo Stavebnej a Chemicko-technologickej fakulty a z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.

Pre klientov ponúkam:

  • príprava na písomky
  • príprava na prijímacie skúšky
  • príprava na reparát
  • pomoc so zadaniami
  • príprava na IGCSE a IB
  • hodiny matematickej analýzy (priebeh funkcie, limita funkcie, derivácie, integrály, konvergencie integrálov, …)
  • hodiny algebry (vektory, maticový počet, grupy, …)
  • hodiny pravdepodobnosti a štatistiky (popisné charakteristiky, podmienená pravdepodobnosť, Bayesove vety, náhodná premenná a jej charakteristiky, typy rozdelení, testovanie hypotéz, intervalové odhady, …)
  • pomoc pred zápočtami a skúškami – prerátanie príkladov, vysvetlenie učiva
  • vysvetlenie učiva pre žiakov prípravných ročníkov

Kedy sa vyučovanie koná?
Termíny doučovania sú dohodou.

Ako za hodinu zaplatím?
Za hodinu sa platí v hotovosti, alebo prevodom na účet.
V prípade zrušenia individuálnej hodiny menej než 24 hodín vopred sa účtuje plná cena hodiny.
Kancelária má vyhradené právo odmietnuť študenta bez udania dôvodu.