Menu Zavrieť

Doučovanie matematiky

dohodou
60 minút
15 €/osobu – individuálna hodina
10 €/osobu – 2 až 4 žiaci na hodine

Kategórie:

dohodou 60 minút 10-15€/osobu  max 4 osoby naraz úrovne: ZŠ, SŠ a VŠ Ružinovská 1, Bratislava

Popis
Máte doma školáka, alebo študenta, ktorý potrebuje pomôcť s matematikou? Ste študentom vysokej školy a potrebujete úspešne zložiť skúšku z matematických predmetov?
Ponúkam doučovanie matematiky pre študentov základných, stredných aj vysokých škôl. Doučovanie je možné v slovenskom, alebo anglickom jazyku. Študentov, ktorí nasledujú britský štandard pripravím na IGCSE a IB z matematiky a fyziky.
Mám skúsenosti so žiakmi zo všeobecných aj špecializovaných základných a stredných škôl – ZŠ Drieňová, ZŠ Nevädzová, ZŠ Hubeného, Gymnázium Ivana Horvátha, Gymnázium Ladislava Novomestského, GAMČA, Gymnázium Metodova, Gymnázium Pankúchova, Gymnázium C.S. Lewisa, British International School a podobne.
Spomedzi vysokých škôl mám skúsenosti s prípravou študentov z Ekonomickej univerzity, z Univerzity manažmentu, z STU napríklad z Fakulty Architektúry, zo Stavebnej a Chemicko-technologickej fakulty a z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.
Je možná dlhodobá, aj krátkodobá spolupráca.

Pre žiakov ZŠ:

 • pravidelná pomoc s domácimi úlohami a s prípravou na vyučovanie
 • pravidelná, alebo ad hoc príprava na písomky
 • príprava na Monitor – testovanie T9
 • príprava na prijímacie skúšky na SŠ
 • príprava na reparát

Pre žiakov SŠ:

 • pravidelné alebo ad hoc vysvetlenie učiva preberaného v škole
 • pomoc so zadaniami zo školy (domáce úlohy, projekty, …)
 • príprava na písomky
 • príprava na maturity
 • príprava na IGCSE a IB
 • príprava na prijímacie skúšky na VŠ
 • príprava na reparát

Pre študentov VŠ:

 • doučovanie analýzy (priebeh funkcie, limita funkcie, derivácie, integrály, konvergencie integrálov, …)
 • doučovanie algebry (vektory, maticový počet, grupy, …)
 • doučovanie pravdepodobnosti a štatistiky (popisné charakteristiky, podmienená pravdepodobnosť, Bayesove vety, náhodná premenná a jej charakteristiky, typy rozdelení, testovanie hypotéz, intervalové odhady, …)
 • pomoc pred zápočtami a skúškami – prerátanie príkladov, vysvetlenie učiva
 • vysvetlenie učiva pre žiakov prípravných ročníkov

Kedy sa kurz koná?
Termíny doučovania sú dohodou. K dispozícii som v pracovné dni od 9:00 – 20:00, po dohode aj cez víkend.

Ako za kurz zaplatím?
Za hodinu sa platí v hotovosti, alebo prevodom na účet. Platobný doklad je faktúra.
V prípade zrušenia individuálnej hodiny menej než 24 hodín vopred sa účtuje plná cena hodiny.