Menu Zavrieť

„Keď robíte to, čo Vás baví, inšpirujete a prebúdzate aj srdcia ostatných.“

Kto som?
Vyštudovala som učiteľstvo matematiky a fyziky. Posledných osem rokov som pracovala v nadnárodných spoločnostiach, kde som kódila vo VBA a SQL. Bola som zamestnaná na oddelení telekomunikačných podvodov, na reportingu a posledne na pricingu. Po trojmesačnej prestávke od práce som sa rozhodla, že sa vrátim k činnosti, ktorá ma veľmi baví – k učeniu.

Čo učím?
Dnes učím súkromne MS Excel, VBA a SQL. V SQL sa zameriavam najmä na začiatočníkov. Kurzy Excelu a VBA robím aj na pokročilej úrovni. Pripravujem školenia „bez kódenia“ – ako používať Excel, o formátovaní, o funkciách, kontingenčných tabuľkách, atď… Moje obľúbené sú ale kurzy „o kódení“ – VBA a SQL – v ktorých vidím veľký význam pre klienta.
Učím aj programovanie pre deti v Scratchi. V spolupráci s doučovaím centrom v Bratislave vediem IT krúžok na ZŠ Tbiliská v Bratislave pre študentov 4, 5 a 6 ročníka. Ponúkam aj individuálne hodiny programovania v Scratchi pre žiakov od 8 do 16 rokov.
Doučujem tiež matematiku pre študentov základných, stredných a vysokých škôl. Žiakom ZŠ a SŠ, pomáham so zadaniami zo školy, prípravou na písomky, či na monitor, alebo ktrátkodobo či dlhodobo spolupracujeme na vysvetľovaní učiva, ktoré sa preberá v škole.
Venujem sa príprave vysokoškolských študentov na zápočty a skúšky z matematiky. Doučujem analýzu, algebru, pravdepodobnosť a štatistiku aj finančnú matiku. Vysvetľujem teóriu, pomáham s riešením príkladov a so zadaniami na zápočty.

Ako učím?
Mám rada pohodovú pracovnú atmosféru – verím, že v prostredí bez stresu je človek schopný najlepšie absorbovať a uchovávať informácie. Používam metódu „learning by doing“ – od prvej hodiny budeme čo najviac riešiť úlohy, pracovať na projektoch a konzultovať problémy z praxe.
Individuálne kurzy sú mojím obľúbeným formátom. Hodiny sa flexibilne prispôsobujú požiadavkám a tempu práce každého klienta. Pri výuke jeden na jedného zaniká problém „nerozumiem, no hanbím sa opýtať“. Vyučovanie je presne mierené na to, čo klient zatiaľ nevie a potrebuje zvládnuť.
Robím aj kurzy v malých skupinách (max. 4 osoby). Ideálne pre skupinu kolegov, resp. priateľov, ktorí sa chcú spoločne vzdelávať, navzájom sa poznajú a majú spoločný vzdelávací cieľ. V prípade podobnej úrovne a vôle klientov, môžem vytvoriť skupinu aj z uchádzačov, ktorí sa navzájom nepoznajú.
Kurzy pre firmy robím podľa požiadavky klienta.

Kde učím?
Hodiny prebiehajú v priestoroch v Bratislave na Astrovej 14, 2. poschodie (Ružinov). V prípade záujmu, je možné vyučovať aj v priestoroch Vášho zamestnania. Je ale dôležité zabezpečiť pokojné prostredie, kde sa budete môcť sústrediť.
Kurzy pre firmy sú v priestoroch Vašej spoločnosti.

Čo potrebujete na kurz?
Na kurz si nepotrebujete priniesť nič, počítače a materiály mám k dispozícii.

Teším sa na Vás,
Veronika Hospodárová

Avatar lektorka Veronika